جلیلی در کدام استان‌ها بیشتر از پزشکیان رأی آورد؟

تاریخ خبر/ یکشنبه, 17تیر , 1403

نگاهی به تعداد آرا نشان می‌دهد که سعید جلیلی در استان‌های خراسان شمالی، یزد، سمنان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، هرمزگان، خراسان جنوبی، مرکزی، لرستان، اصفهان و قم نسبت به مسعود پزشکیان پیشتاز بوده است.

خراسان شمالی

جلیلی: ۱۸۹ هزار و ۳۸۳ رای
پزشکیان: ۱۸۳ هزار و ۴۸۷ رای

یزد

جلیلی: ۲۵۵ هزار و ۶۹۰ رای
پزشکیان: ۲۵۳ هزار و ۷۵۰ رای

سمنان

جلیلی: ۱۷۷ هزار و ۵۷۷ رای
پزشکیان: ۱۱۰ هزار و ۸۶۰ رای

بوشهر

جلیلی: ۲۲۸ هزار و ۸۱ رای
پزشکیان: ۲۱۹ هزار و ۸۴۳ رای

کهگیلویه و بویراحمد

جلیلی: ۱۹۹ هزار و ۷۰۹ رای
پزشکیان: ۱۷۴ هزار و ۸۸۲ رای

همدان

جلیلی: ۳۵۶ هزار و ۵۴۷ رای
پزشکیان: ۳۳۹ هزار و ۳۸۷ رای

هرمزگان

جلیلی: ۳۴۵ هزار و ۲۷۴ رای
پزشکیان: ۳۰۶ هزار و ۹۹۵ رای

خراسان‌ جنوبی

جلیلی: ۲۸۴ هزار و ۲۶۲ رای
پزشکیان: ۱۶۶ هزار و ۷۳۸ رای

مرکزی

جلیلی: ۳۱۷ هزار و ۷۷۶ رای
پزشکیان: ۲۲۸ هزار و ۳۳ رأی

لرستان

جلیلی: ۳۶۲ هزار و ۸۶۱ رای
پزشکیان: ۳۵۹ هزار و ۳۸۰ رای

اصفهان

جلیلی: یک میلیون و ۸۵ هزار و ۸۹۰ رای
پزشکیان: ۷۳۳ هزار و ۶۰ رای

‌ قم

جلیلی: ۳۶۹ هزار و ۸۶۲ رای
پزشکیان: ۱۶۴ هزار و ۹۰۵ رای

.
منبع:
خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

error: Alert: Content selection is disabled!!