احتمال افزایش مشارکت در انتخابات به روایت داده‌های آنلاین/ تصاویر

تاریخ خبر/ جمعه, 15تیر , 1403

در طول سه هفته گذشته و دو دوره رقابت انتخاباتی، هفت مناظره برگزار شده است. داده‌های گوگل نشان می‌دهد که اگرچه در دور اول انتخابات، میزان جستجو راجع به مناظره‌ها روندی نزولی داشت، اما در دور دوم انتخابات این روند افزایشی شد به‌نحوی که در مناظره هفتم، بیشترین جستجو راجع به مناظره صورت پذیرفت (تصویر اول).

این داده‌ها همراستا با یافته‌های نظرسنجی‌هاست؛ بر اساس نظرسنجی نیز، میزان مشاهده مناظره هفتم، از مناظره ششم بیشتر بود و بطور کلی نیز این دو مناظره بیش از مناظره اول دیده شده است.

اگر داده‌های گوگل ترندز را معیار قرار دهیم، بنظر می‌رسد افزایش مشارکت در انتخابات مشاهده شود؛ چرا که نه‌تنها مخاطبان مناظرات انتخاباتی افزایش یافته، بلکه میزان جستجو راجع به انتخابات و نامزدهای آن نسبت به دور اول نیز بیشتر شده است (تصویر دوم). امری که با نظرسنجی‌ها نیز همخوان است و بر اساس یافته‌های نظرسنجی‌ها، در این دور از انتخابات مشارکت بیش از دور اول خواهد بود.

1

2

 

.
منبع:
خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

error: Alert: Content selection is disabled!!