روایتی از کلمات کلیدی چین؛ انقلاب درونی حزب

تاریخ خبر/ دوشنبه, 11تیر , 1403

برخی گفتند که از نظر تاریخی مهم نیست که کدام سلسله، کدام رژیم یا کدام حکومت نمی تواند از قانون تاریخی یعنی «ظهور، افول، حکومت و هرج و مرج»  بگریزد، سپس حزب کمونیست چین، یک حزب صد ساله، آیا می تواند با موفقیت از این قانون رها شود؟ برای کمونیست های چینی، پاسخ مثبت است. امروز، من در مورد پاسخ شی جین پینگ، رهبر ارشد حزب کمونیست چین، به این سوال صحبت خواهم کرد: انقلاب درونی حزب.

برای توضیح واضح «انقلاب درونی»، باید با معنای «انقلاب» در فرهنگ چینی هزاران ساله شروع کنیم. کلمه «انقلاب(Geming ) برای اولین بار در کتاب کلاسیک باستانی «یی جینگ »(کتاب تغییرات) ظاهر شد که تغییرات جهان را بیش از 2200 سال پیش توضیح داد،  “Ge” به معنای تغییر و “Ming” به معنای سرنوشت است. چینی های باستان معتقد بودند که پادشاهان توسط آسمان منصوب می شوند، بنابراین تغییر نام پادشاهان و تغییر سلسله ها ، «انقلاب» می نامیدند. یعنی تغییر سلسله ها مطابق قوانین طبیعت و خواست مردم است. بیش از صد سال پیش، مارکسیسم به چین گسترش یافت. بر اساس تئوری مارکسیستی، «انقلاب اجتماعی» زمانی رخ می دهد که روابط تولیدی توسعه نیروهای مولد را محدود کند.

در عین حال، در آثار مارکس و انگلس نیز چنین بحثی وجود دارد: «سازمان سیاسی که طبقه حاکمه را سرنگون می‌کند، ابتدا باید چیزهای کثیف را در خود اخراج کند تا برای وظیفه بازسازی اجتماعی واجد شرایط شود. این نشان می‌دهد که اگر حزب حاکم می‌خواهد انقلاب اجتماعی را ترویج کند، ابتدا باید چیزهای کثیف و کهنه خود را اخراج کند و « انقلاب درونی» انجام دهد. یعنی انقلابیون باید ابتدا «انقلاب درونی» را آغاز کنند. این منشاء تئوری «انقلاب درونی » حزب کمونیست چین امروز است. در واقع از لحاظ سیستم نظری حزب کمونیست چین ، این حزب هم یک حزب حاکم و هم یک حزب انقلابی است. نباید زمامداری و انقلاب را در تضادها قرار داد . زیرا حزب کمونیست چین  به‌عنوان حزب حاکم، همواره آزادی نیروهای مولد را ترویج کرده و تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولیدی را حل می کند. تا زمانی که این حزب انقلاب اجتماعی را پیش می‌برد، باید «انقلاب درونی» را انجام دهد. اگرچه وظیفه انقلاب سیاسی کاملاً انجام شده است، اما وظیفه انقلاب اجتماعی همیشه در راه است.

بنابراین، شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، اصول اساسی مارکسیسم را با واقعیت خاص چین و فرهنگ سنتی عالی چین پیوند داده و «انقلاب درونی حزب» را به عنوان نظریه اساسی برای ساختن حزب در عصر جدید عنوان کرد و آن را پاسخ به دسترسی صلح و ثبات طولانی مدت در کشور و خروج از چرخه تاریخی ظهور و افول رژیم ها می داند. او معتقد است که حزب کمونیست چین به عنوان بزرگترین حزب حاکم مارکسیست در جهان باید بداند که آزمون زمامداری ، آزمون گشایش و اصلاحات، آزمون اقتصاد بازاری ،  آزمون محیط بیرونی و  خطر سستی روحی، خطر نارسایی توان، خطر دوری  از مردم  و خطر فساد برای درازمدت وجود دارد. بنابراین ، انقلاب درونی حزب همیشه در راه است. رهبر چین مفهوم این نظریه را به چهار نکته زیر توضیح داد: خودسازی یعنی از بین بردن عناصر فاسد درون حزبی ، تکمیل خود یعنی جبران کاستی ها ، اصلاح خود و ارتقاء خود .

شی جین پینگ نه تنها «انقلاب درونی» را به عنوان نظریه اساسی برای ساخت حزب حاکم در عصر جدید مطرح کرد، بلکه رهبری 98 میلیون عضو حزب را برای اجرای عملکردهای «انقلاب درونی» بر عهده گرفت.  از زمانی که دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را برعهده داشته، به طور مستمر سیستم نهادها و هنجارهای انقلاب درونی حزب را بهبود بخشیده ، به ترویج مدیریت جامع و سختگیرانه حزب ادامه داده، رفتار و انضباط حزبی را تقویت کرده و قاطعانه در نبرد سخت و طولانی علیه فساد پیروز شده و کل حزب و مردم کشور را به پیشبرد مستمر سوسیالیسم با ویژگی های چینی سوق داده است.

.
منبع:
خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

error: Alert: Content selection is disabled!!