ظریف در کلاب هاوس: خیلی فرق می کند که مسعود پزشکیان در پاستور و شورای عالی امنیت ملی و جلسه با رهبری بنشیند یا سعید جلیلی

تاریخ خبر/ یکشنبه, 3تیر , 1403

محمدجواد ظریف در کلاب هاوس گفت: خیلی فرق می کند که مسعود پزشکیان در پاستور و شورای عالی امنیت ملی و جلسه با رهبری بنشیند یا سعید جلیلی.

اهم اظهارات ظریف را در ادامه خواهید خواند؛

*من با تک تک سلول هایم این تفاوت را درک می کنم و می دانم چقدر برای کشور خطرناک است.

*بعید بدانم بتوانم با این مجلس کار کنم و بسیار آرزومندانه است که بتوانم از این مجلس حتی رأی اعتماد بگیرم. علی القاعده از من مشورت خواهند خواست و من در خدمتشان هستم.

*در این ۳ سال از من و عراقچی و تخت روانچی هیچ مشورتی نخواستند.

*البته یکبار شهید رئیسی به من تلفن کرد و احوالپرسی کرد. ایشان آنقدر انسانیت داشت که با کسی که رفیق بود تماس میگرفت و احوالش را می پرسید.

*اگر آقای جلیلی انتخاب شود از همین دانشگاه هم مرا اخراج می کنند. قالیباف را نمی دانم! البته آقای جلیلی، شوخی می کنم!

.
منبع:
خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

error: Alert: Content selection is disabled!!