آخرین اخبار

همه چیز درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات

تاریخ خبر/ دوشنبه, 24اردیبهشت , 1403

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل مجلس شورای ملی که در سال ۱۳۶۷ به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد، انتخابات روندی صعودی و نزولی پیدا کرد.

در این گزارش به میزان مشارکت در سراسر کشور و تهران و آرا نفر اول تهران و آرا رئیس مجلس وقت در اجلاسیه‌های مجلس و میزان مشارکت در دولت‌های اصلاح طلب و اصول گرا در ادوار گذشته نگاهی انداخته ایم:

درصد آرا مشارکت در سراسر کشور و تهران

اولین دوره: در این دوره ۵۲ درصد از کل واجدان شرایط حق رای شرکت داشتند. استان تهران ۶۱ درصد مشارکت را شاهد بود.

 دومین دوره: میزان مشارکت در این دوره برای کل کشور ۶۴/۶۴ درصد است که نسبت به دوره اول  ۱۲و نیم درصد بیشتر است. میزان مشارکت در استان تهران برابر با ۶۰ درصد است که نسبت به دوره قبل ۱ درصد کاهش دارد.

 سومین دوره: میزان مشارکت در این دوره برابر  ۵۹ ممیز ۷۲ درصد برای کل کشور است. میزان مشارکت در استان تهران برابر با ۴۳ درصد و کاهش ۱۷ درصدی نسبت به دوره قبل است.

 چهارمین دوره: دوره چهارم در سال ۱۳۷۰ و دوران ریاست جمهوری هاشمی برگزار شد این دوره اولین انتخابات مجلس شورا در دوره رهبری مقام معظم رهبری است. میزان مشارکت در کل کشور برای این دوره برابر با ۵۷ ممیز ۸۱ درصد است که نسبت به دوره قبل ۲ درصد کاهش دارد. استان تهران با ۴ درصد کاهش نسبت به دوره قبل با ۳۹ ممیز ۳۵ درصد مشارکت دارد.

 دوره پنجم: در این دوره میزان مشارکت به ۷۱ درصد در کل کشور رسید که علاوه بر اینکه نسبت به دوره قبل ۱۴ درصد افزایش دارد و پس از دو  دوره کاهش، حد نصابی از مشارکت در انتخابات مجلس شورا را بر جا گذاشت که تاکنون درانتخابات مجلس در ایران تکرار نشده است. در این دوره  مشارکت در هیچ کدام از استان‌ها کمتر از ۵۰ درصد نبود. از ۲۵ استان: تهران با ۵۵ ممیز ۷۴ درصد کمترین مشارکت را داشت.

دوره ششم: دوره ششم در سال ۱۳۷۸ برگزار شد. در این دوره با ۴ درصد کاهش نسبت به دوره قبل میزان مشارکت به ۶۷ درصد رسید و از نظر مقدار شرکت کنندگان در انتخابات رتبه دوم را در بین ادوار انتخابات مجلس دارد. در این دوره تهران با ۴۶ ممیز ۸۸ درصد با کاهش ۹ درصدی نسبت به دوره قبل مواجه شد.

 دوره هفتم: این دوره در سال ۱۳۸۲ برگزار شد. میزان مشارکت ۵۱ درصد  نسبت به دوره قبل ۱۶ درصد کاهش در مشارکت را دارد. تهران با ۳۶ ممیز ۷۸ درصد، کمترین میزان مشارکت در بین استان‌ها را دارد که نسبت به دوره قبل ۱۰ درصد کاهش دارد.

 دوره هشتم: این دوره در سال ۱۳۸۶برگزار شد. این دوره بامشارکت  ۲۹ /۵۱ درصد از شهروندان در کل کشور برگزار شد که نسبت به دوره قبل بدون تغییر است. استان تهران با میزان مشارکت برابر با ۳۰ درصد در بین استان‌ها کمترین مقدار مشارکت را دارد و نسبت به دوره قبل ۶ درصد کاهش دارد.

دوره نهم: این دوره در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. این دوره بامشارکت   ۶۴درصد از شهروندان در کل کشور برگزار شد که نسبت به دوره قبل ۸ درصد افزایش داشته است. استان تهران با میزان مشارکت برابر با  ۴۸ درصد و نسبت به دوره قبل ۱۸ درصد افزایش دارد.

دوره دهم: این دوره در سال ۱۳۹۴ برگزار شد، ۶۲ درصد از واجدین شرایط در کل کشور در این انتخابات شرکت کردند که نسبت به دور قبل ۲ درصد کاهش یافته است. این رقم در تهران ۵۰درصد بوده‌است که نسبت به دور گذشته نیز دو در صد افزایش داشته است.

دوره یازدهم: این دوره در سال ۱۳۹۸ برگزار شد، ۴۲/۵۷ درصد از واجدین شرایط در کل کشور در این انتخابات شرکت کردند که نسبت به دور قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است. این رقم در تهران ۲۶/۲۴ درصد بوده‌است که نسبت به دور گذشته نیز ۲۴ در صد کاهش داشته است.

دوره دوازدهم: این دوره در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، ۴۰/۶۰ درصد از واجدین شرایط در کل کشور در این انتخابات شرکت کردند که نسبت به دور قبل ۳ درصد کاهش یافته است. این رقم در تهران  ۲۴ درصد بوده‌است که نسبت به دور گذشته نیز ۲ در صد کاهش داشته است.

رای اول تهران در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی:

دوره اول: فخرالدین حجازی با ۷۳/۵۰ درصد

دوره دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۸۱/۹۰ درصد

دوره سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۸۲/۳۰ درصد (به دلیل برگزیده شدن به ریاست جمهوری در سال ۶۸) بعد از آن مهدی کروبی ریاست مجلس را برعهده می‌گیرد

دوره چهارم: علی​ اکبر موسوی حسینی با ۵۵ درصد

دوره پنجم: علی​ اکبر ناطق نوری با ۳۵/۹۰ درصد

دوره ششم: محمدرضا خاتمی با ۵۵/۶۰ درصد

دوره هفتم: غلامعلی حدادعادل با  ۴۵/۰۵ درصد

دوره هشتم: غلامعلی حدادعادل با  ۴۸/۴۹ درصد

دوره نهم: غلامعلی حدادعادل با  ۴۷/۳۰ درصد

دوره دهم: محمدرضا عارف با  ۴۹/۵۵ درصد

دوره یازدهم: محمدباقر قالیباف با  ۶۸/۶۹ درصد

دوره دوازدهم: محمود نبویان با  ۲۲/۸۳ درصد

در جدول زیر می‌توانید میزان آراء روسای مجلس در سال اول، دوم و سوم هر دوره را مرور کنید:

مجلس اول شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۴۶ رای

اجلاسیه دوم:اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۴۰ رای

اجلاسیه سوم:اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۶۷ رای

مجلس دوم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۸۱ رای

اجلاسیه دوم:اکبر هاشمی رفسنجانی با ۲۰۰ رای

اجلاسیه سوم:اکبر هاشمی رفسنجانی با ۲۰۰ رای

مجلس سوم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۸۷ رای

اجلاسیه دوم:اکبر هاشمی رفسنجانی با ۲۳۰ رای

اجلاسیه سوم:مهدی کروبی با ۱۵۵ رای

مجلس چهارم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:علی اکبر ناطق نوری با ۱۹۱ رای

اجلاسیه دوم:علی اکبر ناطق نوری با ۱۹۵ رای

اجلاسیه سوم:علی اکبر ناطق نوری با ۱۹۳ رای

مجلس پنجم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:علی اکبر ناطق نوری با ۱۴۶ رای

اجلاسیه دوم:علی اکبر ناطق نوری با ۲۱۱ رای

اجلاسیه سوم:علی اکبر ناطق نوری با ۱۶۵ رای

مجلس ششم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:مهدی کروبی با ۱۹۳ رای

اجلاسیه دوم:مهدی کروبی با ۲۱۵ رای

اجلاسیه سوم:مهدی کروبی با ۲۲۱ رای

مجلس هفتم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:غلامعلی حدادعادل با ۲۲۶ رای

اجلاسیه دوم:غلامعلی حدادعادل با ۱۶۰ رای

اجلاسیه سوم:غلامعلی حدادعادل با ۱۵۰ رای

مجلس هشتم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:علی لاریجانی با ۲۳۷ رای

اجلاسیه دوم:علی لاریجانی با ۲۱۶ رای

اجلاسیه سوم:علی لاریجانی با ۲۱۴ رای

مجلس نهم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:علی لاریجانی با ۱۷۷ رای

اجلاسیه دوم:علی لاریجانی با ۲۱۳  رای

اجلاسیه سوم:علی لاریجانی با ۱۸۷ رای

مجلس دهم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:علی لاریجانی با ۲۳۷ رای

اجلاسیه دوم:علی لاریجانی با ۲۰۴ رای

اجلاسیه سوم:علی لاریجانی با ۱۴۷ رای

مجلس یازدهم شورای اسلامی:

اجلاسیه اول:محمدباقر قالیباف ۲۳۰ رای

اجلاسیه دوم:محمدباقر قالیباف ۲۳۰ رای

اجلاسیه سوم:محمدباقر قالیباف ۱۹۴ رای

همان طور که در بالا مشاهده شد مجلس پنجم دارای بیشترین مشارکت و مجلس دوازدهم دارای کمترین مشارکت می‌باشد و بیشترین رای را هاشمی رفسنجانی با (۱/۸۹۱/۲۶۴ رای) در مجلس دوم کسب کرده است و کمترین آن را نیز محمود نبویان با (۵۹۷/۷۷۰) در مجلس دوازدهم کسب کرده است؛ و حتی در دور دوم نیز می‌بینیم که در مجلس نهم با ۲۴ درصد مشارکت رو به رو هستیم و در مجلس دوازدهم با ۸ درصد مشارکت رو به رو می‌باشیم.

.
منبع:
خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

این موارد را هم مشاهده نمائید ...

error: Alert: Content selection is disabled!!