آخرین اخبار

5 تست سنجش قدرت بینایی

تاریخ خبر/ پنجشنبه, 20اردیبهشت , 1403

هر چه باشد مغز ما مثل ماهیچه های بدن مان است و نیاز به تمرین و پرورش دارد تا به درستی کار کند.

در ادامه چند معمای تصویری برای شما آماده کرده ایم که قدرت بینایی تان را می سنجند.

جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

مثلث درون تصویر را می بینید؟

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

معمای شماره ۲

یک مربع در تصویر زیر پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

معمای شماره ۳

دایره ای که در تصویر زیر است را می بینید؟

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

معمای شماره ۴

مستطیل درون تصویر زیر را پیدا کنید.

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

معمای شماره ۵

لوزی درون تصویر را پیدا کنید.

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

جواب معمای شماره ۲

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

جواب معمای شماره ۳

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

جواب معمای شماره ۴

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

جواب معمای شماره ۵

15 معما برای تست قدرت بینایی تان (خودتان را بسنجید)

.
منبع:
خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

error: Alert: Content selection is disabled!!